Home | Over ons | Contact | Locatie taxatie | info@dejongklassiekertaxaties.nl
MENU

Verzekering van uw klassieke auto, oldtimer, youngtimer.

Schade

Bij een schade aan een klassieker, youngtimer of kampeerwagen ontstaat vaak een discussie over de waarde. De autohobbyist denkt meestal aan: "Hoeveel kost mij een taxatie?" maar niet aan: "Wie doet die taxatie?". In feite zou iedereen mogen taxeren. Een ieder die al of niet meent verstand te hebben, van in ons geval de klassiekers, kan zich taxateur noemen. Vandaar onze specialisatie.

Voor alle verzekeringsmaatschappijen

Gedurende de afgelopen jaren is gebleken dat onze rapporten als TMV lid worden geaccepteerd door alle verzekeringsmaatschappijen. Door gespecialiseerde tussenpersonen wordt in deze regio naar ons verwezen.

Vaste taxatiewaarde

Onze taxaties geschieden op basis van artikel 7:960 BW. De verzekeringsmaatschappijen eisen dit. In artikel 7:960 BW is onder meer bepaald dat de getaxeerde waarde als leidraad dient voor de schadevaststelling. De verzekeraars kunnen hiervan niet afwijken, tenzij in geval van bedrog. Met uitzondering van ingrijpende veranderingen en verbeteringen geldt de vastgestelde waarde in het algemeen voor een periode van drie jaar bij hobbymatig gebruik. Als waardebasis hanteren wij meestal de vervangingswaarde. Op verzoek zijn uiteraard andere methoden mogelijk .

Burgerlijk Wetboek

7:960 BW - “De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.”

Taxatie nodig?

bel dan om een afspraak te maken

06 5317 2665

Taxatie aanvragen

Ook voor offerte meerdere auto's en/of voor taxatie op locatie

Register Klassieker Taxateur W. de Jong

Lid Federatie Taxateurs Makelaars Veilinghouders TMV (door Hobéon SKO gecertificeerd) Lid Federatie Historische Automobiel- en Motor- fietsclubs FEHAC.

Taxateurs Makelaars en Veilinghouders

Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclub