De op 14 en 15 maart in Emmeloord gehouden cursus is door de 14 cursisten als zeer positief ervaren. “heel leerzaam” en “veel van opgestoken” waren een paar van de opmerkingen die Kees van Stokkum en Wiebren de Jong hoorden na afloop van de geslaagde tweede theoretische cursus bij Van der Valk in Emmeloord. Alle deelnemers gingen met een deelnemers-certificaat naar huis en zien uit naar de praktijkdag op 12 mei 2018. Dan gaan ze het echte werk doen namelijk; taxeren. Niet alleen vierwielers maar ook motoren komen aan de orde. Door Arjen de Jong, die ook APK keurmeester is, zal het e.e.a. over de Apk worden verteld. Verder worden de cursisten getest over het interieur en de onderdelen kennis. De bijdrage van Herman Steendam van de FEHAC werd zeer op prijs gesteld. Hij ging uitvoerig in op het fiscale gedeelte zoals BPM, motorrijtuigen-belasting  en evenementenregeling, Apk verplichting, milieuzones, vrijstelling etc.