Verzekering van uw auto, camper, vrachtauto of motor.

Schade

Bij een schade aan uw dierbare en kostbare voertuig ontstaat vaak een discussie over de waarde. De autohobbyist denkt meestal aan: “Hoeveel kost mij een taxatie?” maar niet aan: “Wie doet die taxatie?”. In feite zou iedereen mogen taxeren. Een ieder die al of niet meent ergens verstand van te hebben kan zich “taxateur” noemen. Vandaar onze specialisatie.

Voor alle verzekeringsmaatschappijen

Gedurende de afgelopen jaren is gebleken dat onze rapporten als TMV lid worden geaccepteerd door alle verzekeringsmaatschappijen. Door gespecialiseerde tussenpersonen wordt in deze regio naar ons verwezen.

Vaste taxatiewaarde

Onze taxaties geschieden op basis van artikel 7:960 BW. De verzekeringsmaatschappijen eisen dit. In artikel 7:960 BW is onder meer bepaald dat de getaxeerde waarde als leidraad dient voor de schadevaststelling. De verzekeraars kunnen hiervan niet afwijken, tenzij in geval van bedrog. Met uitzondering van ingrijpende veranderingen en verbeteringen geldt de vastgestelde waarde in het algemeen voor een periode van drie jaar bij hobbymatig gebruik. Als waardebasis hanteren wij meestal de vervangingswaarde. Op verzoek zijn uiteraard andere methoden mogelijk .

Burgerlijk Wetboek

7:960 BW – “De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.”