Het komt  bij ons steeds vaker voor dat we (klassieke) vrachtauto’s taxeren. Het taxeren van de vrachtauto’s gebeurt meestal bij ons op het taxatie adres maar als er een liefhebber is met meerdere vrachtauto’s dan komt de taxateur op de locatie van de opdrachtgever.