Spijtig bericht: aan de eerder vastgestelde regeling vrijstelling MRB voor klassiekers en oldtimers gaat (voorlopig) niets veranderen. Dat valt af te leiden uit de uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, die oordeelde dat de “belastingvrijstellingsbeschikking oldtimers niet voor onbepaalde tijd is afgegeven”.

Clemens Meerts van Meerts Rechtspraktijk, die het proces had aangespannen, reageerde vrijwel meteen via twitter: “Dit blijkt echter nergens uit. Hoger beroep is al ingesteld”.

KNAC-directeur Peter-Eloy Staal is teleurgesteld, maar niet verrast. “We kregen destijds, in de periode dat de oldtimeralliantie nog onderhandelde met de toenmalige staatssecretaris van Financiën, de indruk dat er van overheidswege geen enkele rek meer in de regeling zat. Er moest gewoon geld op tafel komen, klaar. Het enige alternatief dat we als KNAC toen hadden was ons uit protest terugtrekken uit de alliantie, met als levensgroot risico dat daardoor de hele MRB-vrijstelling zou worden geschrapt, zoals de staatssecretaris aanvankelijk wilde. Echt heel jammer dat Clemens Meerts nu ook nul op het rekest krijgt van de rechtbank. Hopelijk bereikt hij meer in hoger beroep, maar nogmaals: de kans op een betere regeling was, is en blijft klein”.

Wouter van Embden van Stichting Oldtimerbelangen zal in de komende weken de strijd aangaan met betrekking tot de MRB-vrijstelling. Staal: “De uitspraak die er nu ligt helpt hem natuurlijk niet, maar Wouter is een volhouder. Ik ben erg benieuwd of hij er meer uit zal weten te slepen”.

Bron: KNAC